รายละเอียดและข้อมูลที่จะช่วยทำให้การขายสินค้าและบริการดียิ่งขึ้น
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ

การวางแผนรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวอย่างมั่นคง

February 26th, 2015by admin

ปัจจุบันนี้ร้อยละ 50 ของครอบครัวไทยทั้งหมดมีรายได้จากการทำงานทั้งจากสามีและภรรยา และในจำนวนนี้สัดส่วนของฝ่ายหญิงที่มีรายได้มากกว่าสามีกำลังจะเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทั้งนี้เพราะมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ความรักอย่างเดียวไม่สามารถนำมาใช้ในการบริหารสถาบันครอบครัวให้ประสบความสำเร็จได้ เมื่อที่มาของรายได้ของแต่ละครอบครัวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนในครอบครัวที่มีบทบาทดังกล่าวจึงต้องมานั่งขบคิดกันว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้สถาบันครอบครัวนั้นสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย เพราะเกือบทุกสังคมในโลกนี้ได้เห็นพ้องกันว่าอำนาจของเงินนั้นมีอิทธิพลต่อ หน้าตา ศักดิ์ศรี และมีความสำคัญต่อภาพลวงตาอีกหลายอย่าง

การวางแผนรายจ่ายของครอบครัวเอาไว้จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินบ้าง อย่าลืมว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากนี้สามีคงอาจไม่พอใจนักหากเงินเดือนที่เขาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวต้องหมดไปกับการช้อปปิ้งอย่างไร้ประโยชน์และฟุ่มเฟื่อยในระยะเวลาสั้นๆของภรรยา ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนรายรับ รายจ่าย เพื่อให้มีเงินเก็บเหลือไว้ใช้ในยามจำเป็น เนื่องจากการใช้ชีวิตคู่ท่ามกลางหนี้สินมากมาย ย่อมทำให้เกิดความเครียดอย่างแน่นอน เพราะอาจนำมาสู่การฟ้องร้องและสูญเสียทรัพย์สินที่มีอยู่หรืออาจจะเป็นบุคคลล้มละลายได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงปัญหานี้เสียแต่แรก ด้วยการกำหนดวงเงินในการใช้บัตรเครดิตให้น้อยที่สุด และจำกัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน รวมทั้งปรึกษากันให้ดีก่อนจะตัดสินใจในการกู้เงินหรือทำสัญญาต่างๆ

ปัจจุบันการวางแผนในเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่มั่นคงขึ้น ไม่ต้องกังวลใจกับสถานการณ์ในอนาคตให้มากนัก หรือสามารถทำความฝัน ความต้องการให้เป็นจริง เพราะการมีชีวิตที่สุขสบายและมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ ยิ่งทำให้การวางแผนการเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเริ่มวางแผนทางการเงินได้ตลอดทุกช่วงของชีวิต

ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นของครอบครัวไม่ใช่เพราะไม่มีคนอื่นสิ่งอื่นทำร้ายเรา

January 29th, 2015by admin

8

การสร้างครอบครัว คือ การสร้างเพื่อน ถ้าพ่อแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันได้ ลูกจะมีใจที่มั่นคง เริ่มจากการที่สามีภรรยาต้องสร้างใจตัวเองให้มีตัวเองเป็นเพื่อนได้ เมตตาตัวเองเป็น เราก็จะเป็นเพื่อนกับคนข้างหน้าเราได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมากขึ้น การกระทบแล้วกระเทือนในครอบครัวก็จะลดลง เมตตาตัวเองเป็น หมายถึง เมื่อเราโกรธ เศร้า เบื่อ เครียด อารมณ์ลบเหล่านี้ทำร้ายตัวเองทั้งสิ้น พ่อแม่ที่มีมาตรฐานสูง นอกจากจะเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นแล้ว ยังเอาผิดเอาถูกกับตัวเอง คาดหวังสูง เช่น อยากเป็นคนดี เวลาโกรธก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี พาลโกรธตัวเองที่โกรธ กลายเป็นโกรธซ้อนโกรธ

ถ้าพ่อแม่มีการสื่อสารที่ไม่ระวัง เพราะมัวเอาชนะ ประชดประชัน เหน็บแนม กระแทกกระทั้น ลูกจะมีแต่ความระแวงสงสัยในชีวิต ว่าโลกนี้น่าอยู่จริงหรือ อย่างนี้เรียกว่าเป็นการสื่อสารที่มีความมุ่งร้ายและเบียดเบียนกัน วัฒนธรรมที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในครอบครัว คือ การพูด คิด ทำอะไรโดยใช้ปัญญา เพื่อนำพาออกจากปัญหาอย่างไม่มีความมุ่งร้ายและเบียดเบียนกัน พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านได้ ถ้าพ่อแม่สร้างกระแสอริยะให้เกิดได้จริงในบ้าน เพียงการถือศีล ๕ บริสุทธิ์ มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ ราคะโทสะโมหะเบาบางลง ทำได้จริงในขณะที่ครองเรือน

ความปลอดภัยจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะไม่มีคนอื่นสิ่งอื่นทำร้ายเรา แต่เพราะเราไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการจมอยู่ในอารมณ์ เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นโดยไม่ต้องทุกข์ได้ และเมื่อเราไม่จมกับอารมณ์ เราจึงมีปัญญาที่จะจัดการกับเรื่องภายนอกที่คุกคามเรา ดังนั้นนอกจากสร้างครอบครัวที่บ้านของเราแล้ว เราต้องสร้างชุมชนที่เด็กอยู่ในกระแสของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เช่นที่เสถียรธรรมสถาน เราจะไม่เลี้ยงลูกเราคนเดียว แต่เราจะสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพื่อเด็กทุกคนที่เขาจะไม่ทำร้ายกัน เพราะลูกของเรามีจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นอาวุธในการอยู่กับโลก เมื่อใจหนักแน่นและเข้าใจโลก ก็ไม่มีอะไรในโลกที่ทำร้ายเขาได้

กลยุทธ์ประหยัดเงินเวลาซื้อของใช้เข้าบ้านสำหรับครอบครัว

December 11th, 2014by admin

กลยุทธ์เด็ดที่แม่ ๆ ที่ต้องทำงานนอกบ้านนิยมใช้ซื้อของเข้าบ้านเพื่อการประหยัดเงินและจัดระเบียบชีวิตแต่ละวันที่แสนวุ่นวาย

1.ทำรายการของที่ต้องซื้อ

การทำรายการของที่ต้องซื้อทำให้คุณรู้ว่าจะวางแผนการเดินทางอย่างไรจึงจะไม่เสียเวลาหรือเสียอารมณ์ ไม่ลืมซื้อของบางอย่างทำให้ต้องย้อนกลับมาอีก จำไว้ว่าการทำรายการของที่ต้องซื้อจะทำให้คุณวางแผนการเดินทางซื้อของได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การทำรายการของที่ต้องซื้อเป็นขั้นตอนแรกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาด

2. มีงบอยู่ในใจ

นอกจากทำรายการของที่ต้องซื้อแล้ว คุณยังต้องมีราคาของที่ต้องซื้ออยู่ในใจด้วย ถ้าคุณไม่มีราคาของอยู่ในใจ เวลาคุณไปที่ชั้นวางของที่มีของให้เลือกมากมายในราคาที่ต่างกันมาก คุณจะตาลายสับสนจนเลือกไม่ถูกทำให้เสียเวลาและมักจะลงเอยซื้อของที่ราคาแพงกว่าที่ตั้งใจไว้ อย่าจ่ายเกินงบที่ตั้งไว้

3.ทิ้งลูกไว้ที่บ้าน

เด็ก ๆ ชอบออกไปซื้อของกับพ่อแม่เสมอและคาดหวังว่าจะได้ของเล่นหรือของกินติดมือกลับมาด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีของล่อตาล่อใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของเล่นราคาแพงที่มีสีสันสวยงาม หรือ ขนมที่อยู่ในห่อสีสวย ๆ เด็ก ๆ จะตื่นเต้นส่งเสียงดังหรือวิ่งไปทั่ว และมักจะหยิบสิ่งของที่ต้องการติดมือมาโดยที่คุณไม่ทันเห็น คุณจะวุ่นวายกับลูกจนไม่มีสมาธิในการเลือกของที่เหมาะกับความต้องการของคุณเอง ดังนั้นทิ้งลูกไว้ที่บ้าน

4. แล้วจะทำอย่างไรถ้าต้องพาลูกไปด้วย

คุณไม่สามารถทิ้งลูกคุณไว้หน้าร้านเหมือนกับพวกคาวบอยที่ชอบผูกม้าไว้หน้าร้านอย่างในหนังได้ ถ้าคุณต้องพาลูกไปด้วย ควรมีผู้ช่วยที่คุณวางใจได้เช่นคุณพ่อว่าจะช่วยดูแลเด็ก ไม่ให้มารบกวนสมาธิของคุณหรือก่อความรำคาญแก่คนอื่นคุณจะได้เลือกซื้อของได้อย่างสบายใจ หาผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ถ้าต้องพาลูกไปด้วย

5.เลือกร้านที่คุ้นเคย

คุ้นเคยในที่นี้หมายถึงร้านที่คุณรู้ว่าของที่คุณต้องการอยู่ตรงไหน รู้ว่าราคาสมเหตุผลและมีบริการรวดเร็ว คิวไม่ยาว การซื้อของในร้านที่คุ้นเคยจะทำให้คุณประหยัดเวลาที่มีค่าได้มากและได้ของครบในราคาที่คุณพอใจ ร้านที่คุ้นเคยทำให้คุณมีสมาธิระหว่างซื้อของ

6. แบ่งหน้าที่ซื้อของ

บางครอบครัว พ่อกับแม่จะช่วยกันเลือกของอยู่เป็นประจำ ดังนั้นถ้าทั้งพ่อและแม่ต่างแบ่งหน้าที่กันไปซื้อของต่าง ๆ ที่ตกลงกันล่วงหน้าว่าใครจะซื้ออะไรบ้างจะช่วยประหยัดเงินและเวลาได้ดี เพราะทั้งคู่รู้อยู่แล้วว่าที่บ้านใช้ของอะไร ยี่ห้อไหน ราคาเท่าไหร่ เป็นต้น แบ่งหน้าที่ซื้อของช่วยให้ประหยัดเวลาและชีวิตง่ายขึ้น

7. ชั่งน้ำหนักของและดูให้แน่ใจว่ามีป้ายราคาติดมาด้วย

ของสดเช่นผักผลไม้ หรือเนื้อสัตว์เป็นสินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนักและติดราคาให้แคชเชียร์ทราบเวลาคิดเงิน เมื่อซื้อของพวกนี้ควรชั่งน้ำหนักทันทีและเช็คให้แน่ใจว่ามีป้ายราคาติดมาด้วย คุณคงเคยเห็นบางคนที่เป็นต้นเหตุให้แคชเชียร์คิดเงินไม่ได้ คนอื่นที่รอคิวอยู่ก็รำคาญเพียงเพราะการลืมชั่งน้ำหนักและไม่มีป้ายราคา ถ้าคุณไม่ต้องการให้คนอื่นมองคุณเป็นต้นเหตุที่ไร้สาระอย่างนี้ อย่าลืมชั่งน้ำหนักและติดป้ายราคา

8. รีบซื้อของให้เสร็จเร็ว ๆ

ชีวิตในแต่ละวันของคุณวุ่นวายมากพอแล้ว อย่าเสียเวลาเป็นชั่วโมงในการซื้อของใช้แทนที่จะได้มีเวลาไปทำงานอื่นที่จำเป็นต่อ ดังนั้น ถ้าคุณทำรายการซื้อของและทำตามขั้นตอนข้างต้นมาเป็นลำดับแล้วละก็นับว่าคุณมาถูกทาง รีบซื้อให้เสร็จเร็ว ๆ จะได้รีบไป ยิ่งอยู่นานจะยิ่งทำให้อยากซื้อของไม่จำเป็นเยอะขึ้น

9. ทำอย่างไรที่จะออกมาจากร้านได้เร็วที่สุด

วิธีที่จะทำให้คุณไม่เสียเวลาตอนจ่ายเงินก็คือตรวจดูของในรถเข็นของคุณว่าคุณได้ของที่ต้องการครบ ไม่ใช่บอกสามีให้ไปหยิบของมาเพิ่มตอนที่คิดเงิน เมื่อถึงคิวของคุณ แคชเชียร์ก็จะได้คิดเงินได้เร็ว

10. เคล็ดลับสุดท้ายคือจัดระเบียบของในรถ

การจัดระเบียบของในรถนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ถ้าคุณจัดวางข้างของได้ดี เวลายกลงจากรถเข้าบ้านก็ง่ายและประหยัดเวลา เช่น แยกของแห้งและของสดออกจากกัน ถ้าจะมีน้ำไหลหยดย้อยก็จะไม่ทำให้ของแห้งนั้นเปียกแฉะจนเสียของไปด้วย

ลองทำตาม 10 กลยุทธ์ที่แม่บ้านที่ทำงานนอกบ้านได้ทำมาแล้ว รับรองได้ว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านจะไม่เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับคุณแม่คนเก่งอีกต่อไป

ความสำคัญในการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว

November 26th, 2014by admin

การใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว เป็นพื้นฐานสำคัญต่อพัฒนาการและความอยู่ดีมีสุขของลูก พ่อแม่สามารถช่วยลูกให้เรียนรู้ถึงชีวิตในสังคมเพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์การที่พ่อแม่อยู่พร้อมหน้าในครอบครัว เด็กจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ การแบ่งปันและเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น และหากความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับครอบครัวมีความแน่นแฟ้น ลูกจะรักพ่อแม่ มีภูมิคุ้มกัน และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เวลาที่มีคุณภาพของครอบครัว คือ เวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเอาใจใส่

การใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว

สามารถทำได้ตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆภายในบ้าน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การช่วยกันทำงานบ้าน ทำอาหาร ทำงานอดิเรก ดูโทรทัศน์ การไหว้พระสวดมนตร์ด้วยกัน หรือ อื่นๆที่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว รวมทั้งการใช้เวลานอกบ้านร่วมกันในวันหยุด เช่น การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละครอบครัว หรือการไปเยี่ยมญาติพี่น้องด้วยกัน ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ ความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นได้จากการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

การทำกิจกรรมร่วมกันนอกบ้าน

เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ และพักผ่อนหย่อนใจ เช่น รับประทานอาหาร ดูภาพยนตร์ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เที่ยวต่างจังหวัด ทำกิจกรรมทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน/สังคม ฯลฯ การใช้เวลาของครอบครัวอย่างมีคุณภาพ คือการที่สมาชิกในครอบครัว ได้ทำกิจกรรมที่มีคุณค่าร่วมกัน เป็นเวลาที่สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติตน เป็นเวลาที่ผู้ใหญ่ได้ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก หากความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความแน่นเฟ้น เด็กจะมีความมั่นคง รักคนในครอบครัว รู้จักรักผู้อื่น มีเมตตา และมีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับชีวิต

สมาชิกในครอบครัวต้องเห็นความสำคัญของการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว พึงระลึกไว้เสมอว่า เวลาเป็นสิ่งที่ต้องจัดหา ไม่มีขึ้นมาเอง การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การสื่อสารทางบวกของสมาชิกในครอบครัว เช่นใช้คำพูดที่ไม่ตำหนิ การชมเชย การพูดติดตลก การพูดคุยเรื่องทั่วๆไป จะช่วยให้การใช้เวลาในครอบครัวเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ถึงแม้การใช้เวลาในครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องจัดหา แต่รูปแบบหรือระยะเวลา ไม่จำเป็นต้องกำหนดตายตัว หรือบังคับ แต่ควรพูดคุยตกลงกันและยืดหยุ่น มิฉะนั้นอาจกลายเป็นการสร้างความเครียดกับสมาชิกในครอบครัว

ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว

October 29th, 2014by admin

ครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัวให้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมสั่งสอน หล่อหลอมพฤติกรรม การกระทำ ความคิด ความรู้สึก เรียกโดยรวมว่า ช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคม สังคมไทยในอดีต สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพัน มีสัมพันธภาพแน่นแฟ้น มีความเคารพนับถือ ให้ความช่วยเหลือ ดูแลกันอย่างทั่วถึง มีการติดต่อไปมาหาสู่หมู่ญาติพี่น้องสม่ำเสมอ ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย คือเป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยญาติพี่น้องของสามีหรือภรรยา เช่น พี่ ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น อยู่ร่วมในครอบครัวด้วย

ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในสังคม ส่งผลให้สภาพครอบครัวไทยในอดีตเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ครอบครัวปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยว จะมีเฉพาะสามี ภรรยา บุตร และอาจมีผู้ช่วยทำงานบ้าน พ่อแม่ลูก ไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกันมากนัก เพราะจะต้องออกไปหารายได้นอกบ้าน มาช่วยจุนเจือครอบครัว ลูกต้องจ้างคนอื่นเลี้ยง หรือให้ญาติดูแล หรือต้องฝากเข้าโรงเรียนก่อนวัยเรียน การไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องน้อยลง ความผูกพัน ความเอาใจใส่ซึ่งกันและภายในครอบครัวลดลง สิ่งแวดล้อมภายนอก คือ กลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าครอบครัว ถ้าได้ไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่ไม่ดีเป็นคนเลวร้าย ปัญหาอื่นๆ อาจตามมา เช่น ติดการพนัน ยาเสพติด ซ่องโจร สำส่อนทางเพศ ก่ออาชญากรรม เป็นต้น สภาพที่เกิดขึ้นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว” ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ ความแตกแยกของพ่อแม่ในการครองชีวิตคู่ ความไม่สนใจ ใส่ใจดูแลลูก การทุ่มเทให้กับการทำมาหากิน หรือสิ่งอื่นๆ มากกว่าลูก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เด็กในครอบครัวรู้สึกขาดความมั่นคง ขาดความรักความอบอุ่นและขาดรูปแบบที่เหมาะสมที่จะยึดเป็นแนวทางได้ ทำให้เด็กมีโอกาสง่ายต่อการเดิน หลงทางชีวิต